KLITPLADSEN I LØKKEN

Klitpladsen er en del af et større kvalitetsløft af Løkken som turistby. Pladsen har i mange år været benyttet som en stor skrånende parkeringsplads med let adgang til stranden og molelejet. Den nye disponering af området skal skabe et nyt fleksibelt byrum med mulighed for nye aktiviteter.

 

Klitpladsen skal ses i sammenhæng med både stedets særlige karakter i overgangen mellem vand, land og molelejets materialitet. Med inspiration fra hav, sand og det karakteristiske klitlandskab, forlænges grænsen mellem by og natur.

 

Pladsen er omdannet til to mindre byrum, hvor parkerings-pladsen er integreret i et klitlandskab, som skjuler bilernes synlighed i bybilledet. Nedenfor klitlandskabet dannes et byrum i byens skala med siddemuligheder i forbindelse med områdets omkringliggende butikker.

 

KLITPLADSEN SOM BINDELED MELLEM STRAND OG BY

GREB

FAKTA

PROJEKT

Klitpladsen i Løkken

 

PROJEKTTYPE

Byrum

 

BYGHERRE

Hjørring Kommune

 

AREAL:

3000 m2

 

ANLÆGSSUM

3,5 mio. kr.

 

EGNE YDELSER.

Projektering, udbud, fagtilsyn

 

TIDSPLAN

Under udførsel. Færdigt juli 2018

 

INGENIØR

Jelcon A/S

 

LANDSKABSARKITEKT

Skaarup Landskab, hovedrådgiver

 

© Copyright. All Rights Reserved.

SKAARUP LANDSKAB

 

Skaarup Landskabs kerne ekspertise er at udvikle og gennemføre projekter fra idé til realisering gennem inddragende dialog med bygherre og brugere.

KONTAKT OS

 

Graven 3

8000 Aarhus

+45 23434642