100 års plan for haveanlægget ved Clausholm Slot


2007 – 2010, Clausholm Slot, Randers Hofjægermester Kim A. Berner, Realdania


Slotsanlægget omkring Clausholm Slot har gennemgået et større restaurerings- og fornyelsesprojekt finasieret af Realdania. Projektet bygger på en ‘100-årsplan’ som iet et samlet hele omfatter både en række konkrete restauregings- og istandstættelsesarbejder i det eksisterende anlæg, og en række nye tiltag, som dels styrker anlæggets havekunstneriske værdi og dels lægger et nutidigt lag til anlæggets historie.
    100-årsplanen er godkendt af et fagkyndigt udvalg sammensat af de mest kyndige eksperter i historisk og nutidig havekunst.

Vandet vigtigst
    Clausholm Slot er et vandslot, placeret i overgangen mellem de højtliggende agre og de lave enge, omgivet af vand på alle sider. Hele vandsystemet er istandsat med nye kanter og reguleringsanordninger for vandstand og vandveje. Istandsættelsen af vandkanterne har tilført haveanlægget en ny præcision, som styrker den barokke grundkarakter i anlægget.
    Større vandgennemstrømning, fjernelse af ophobede nærringsstoffer og bedre vandkvalitet vil resultere i at vandfladerne fremover kommer til at stå rene og spejlklare i alle de forskellige niveauer, som vandet står eller strømmer i ved Clausholm.
    Alle tiltag i haven er ifølge målsætningen for projektet gjort så de medvirker til at forenkle det samlede vedligeholdsesarbejde således at stabiliteten og levetiden for anlægget sikres langt ind i fremtiden.

SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk