Odder Folkepark


2020.05.15


Skaarup Landskab er prækvalificeret til at udarbejde et forslag til Odder Folkepark.

Odderkommune beskriver projektet således:

“Folkeparken er det første af tre større anlægsprojekter, der er prioriteret i udviklingsstrategien for Odder bymidte. Formålet med parkanlægget er at skabe et attraktivt og rekreativt grønt byrum, der forbinder Kvickly-området med Rosensgade, og desuden skaber nye anledninger til at besøge bymidten. Udviklingsstrategien, konkurrencen og selve anlægget af Folkeparken støttes af Realdania.”

Læs mere på Odder Kommunes hjemmeside

Se mere om konkurrenceforslaget:

Odder Folkepark

Foto: Odder Rådhus, SkråfotoSKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk