Skaarup Landskab og Manshaus Arkitektur
modtager præmiering i “Stedet Tæller X”


Tegnestuen har sammen med arkitekt Lasse Manshaus modtaget en præmiering (indkøb) for forslaget Flyndersø Mølle - Porten til Naturparken i den åbne idékonkurrence Stedet Tæller X.

Kommentarer fra bedømmelsen:

“Dette forslag skal særligt fremhæves for sin smukke gangbro, der med sit geometrisk præcise bueslag modsvarer bygningens rektangel og kontrasterer søbreddens og landskabets organiske natur. Gangbroen her kan videreudvikles over tid, og den inviterer til mange forskellige former for brug.

Samtidig er parkeringsområdet fortolket på en spændende måde, som fremhæver møllegården og krydsningen af Flyndersøvej til møllehuset er entydigt markeret på de gåendes præmisser.

Desuden er det fine havemotiv foran bygningen en indtagende måde at skabe overgang mellem naturen og bygningens kultivering af dette sted i landskabet.”

2024.05.07


Se mere om projektet:

Flyndersø Mølle - Porten til NaturparkenSKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk