Åen tilbage til byen


2020.02.03


Skaarup Landskab er prækvalificeret til konkurrencen Åen tilbage til byen der omfatter Ågadekvarteret i Horsens. Vi deltager med Team Vandkunsten.

Opgaven er en fortsættelse af det arbejde kommunen har været i gang med de sidste 10 år. Et arbejde som blandt andet omhandler genåbning af den tidligere Bygholm Å der nu ligger under Åboulevarden. Åen blev lukket da den som så mange andre steder i Danmark - og verden - blev brugt til udledning af spildevand. Det har længe været et ønske at få det gamle kulturlandskab og de kvaliteter vand i byen kan bibringe. Åbningen af åen giver mulighed for at gentænke midtbyen fra et menneskeligt perspektiv, flere cykler, flere gående, gode byrum og stærkere forbindelse til havnen.

Genåbningen af åen giver anledning til at arbejde med byen udfordringer og potentialer inden for byudvikling, klimatilpasning, infrastuktur, byrum og forbindelser.
Illustration:
Øverst      Høje målebordsblade    1842-1899
Midt          Lave målebordsblade    1901-1971
Nederst
    Topografisk kort             1953-1976SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk