Blåvand —
Udviklings- og
trafikplan samt designmanualBlåvand er ikke blot Danmarks vestligste destination men også en af Danmarks mest værdifulde inden for kyst- og naturturismen. Blåvand er derfor også et af de særligt udvalgte feriesteder for Udviklingsplanen for Vestkysten.

    Blåvand ligger fænamonalt omgivet af noget af Danmarks smukkeste natur og dens position gør at der er et stort opland af besægende, både danske og internationale.

    Det går rigtig godt i Blåvand, men det går på mange måder også så godt at byen ikke kan følge med. Byens popularitet skaber beskæftigelse og livsgundlag langt ud for dens grænser, men byen er hæmmet af sin fysisk, presset fra de mange besøgende er begræsende for byens positive udvikling - en samlet strategi for udviklingen er nødvendig.

    Skaarup Landskab har i et samarbejde været med til at sætte rammerne for Blåvands udvikling. Udvilkingen skal ske på flere fronter på samme tid.

    En udviklingsplan skal ruste byen til nuværende og kommende udfordringer og binde byen sammen på en bæredygtig og nyskabende facon. Byens placering midt på hovedvejen gør at rigtig mange biler kommer i gennem byen og det giver store kommercielle muligheder, men det er på samme tid også det som udforder byens liv. Ved at omstrukturere byen, danne grundlag for samskabsmuligheder med samarbejde på tværs af skel, får Blåvand muligheden for at skabe et bæredygtigt grundlag for turismen, de fastboende, trafikken og livet i byen.

    En designmanual skal give konkrete bud på hvordan planerne tager sig ud og på samme tid skabe en klar og robust fysisk identitet. Designmanualen dækker over alt fra belægninger, til byrumsinventar og eksempler på hvordan wayfinding kan styrke byens position lige der midt i det smukke landskab.

Projekttype        Udviklingsplan
                            Designmanual
Bygherre            Varde Kommune
Areal                   250.000 m2
Ydelse                 Skitsering
År                        2020 - igangværende
Samarbejde        SLETH
                            Urban Creators
                            COAST
                            FULDENDT Rådgivende Ingeniører
                            Lars Bernhard Jørgensen

Blåvand i dag


Det store grå tæppe af forskellige
belægninger holder naturen på afstand

 

Blåvand i fremtiden

Naturen indviteres ind, de store parkeringsområder
optimeres og gøres grønne. Byen får en samlet identitet
fra start til slut. Forskellige områder og historier defineres
med variationer i byrums udseende og funktion.
Det nye Blåvand

Det grønne vejrum og Fisketorvet


Udsnit af det grønne vejrumTværsnit i byen

Blåvand er synonym med storslået natur, men i byen er den mærkeligt ikke-tilstedetværende. 
    Udviklingsplanens mål er at trække naturen ind fra byens kanter og få den vævet sammen med byens liv uden at det sker på bekostning af erhvervslivet som byens livsnærve. Vi skal have Blåvand ind i Blåvand.

Opdelingen af byrum


Gennem en grundig gentænkning af Blåvands situation er planen blevet baseret på en opdeling af byrum. Bilismen skal træde i baggrunden og livet skal komme i forgrunden. Bilen skal ikke benægtes sin plads i Blåvands success, men den skal væves bedre sammen med byen.
    Det er udviklingsplanens formål at skabe en søgevej som binder de spredte parkeringspladser sammen. Det giver mulighed for at optimere p-pladserne, så det som før var til parkering nu også kan være byrum.
    Ved at skabe en søgevej er det muligt at have meget færrere overkørsler af fortovet og derved skabe et mere roligt og sikkert byrum hvor livet og butikkerne kan komme til sin ret.

Det grønne skal bringes frem i Blåvands byrum


Ved at styrke samarbejdet mellem kommune og det private kan der arbejdes på tværs af matrikelskel. I den forhandling kan der rykkes rundt på tingene, så der både er plads til salgområder og parkering men også kan etableres grønne fællesrum for at styrke byens kvalitet.
    Her skabes et nyt byrum ved at trykke parkeringen i baggrunden og visuelt bringe det grønt frem og i fokus.

Den Blå Plads
Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk