Helligåndskirken   —
nyt grønt åndehul og ny plads


 
Tegnestuen har i tæt samarbejde med Torben Schønherr og Elgaard Architecture udarbejdet et forslag til
hvordan potentialet ved Helligåndskirken og dens omgivelser kan udnyttes, så der skabes nye vedkommende, inviterende og sanseskærpende rum til glæde for alle stedets besøgende og byområdets beboere.     
    Helligåndskirken og dens omgivelser er et ganske særligt sted. Beliggende i Københavns historiske bymidte rummer stedet uendelige lag af fortællinger. Nogle synlige, andre ikke, men alle med til at skabe fornemmelsen af det særlige.
    Nærheden til Strøget og det pulserende byliv forstærker fornemmelsen af stedet som noget, der står stille, en pause, et sted for ophold og refleksion. At området er indrammet af hegn og mure med faste åbnings- og lukketider er med til at forstærke dette indtryk.
    Ser man på et kort over det historiske bycentrum, træder Helligåndskirkens omgivelser frem som en af de ganske få grønne lommer i den stenede by.
    Det er for forslagsstillerne indlysende væsentligt, at den historiske bykerne ikke kan undvære sine grønne lommer, og forslaget ønsker derfor at fastholde og udbygge dette i omgivelserne ved Helligåndskirken. I dag fremtræder arealerne omkring Helligåndskirken med flere udtryk og det samlede indtryk synes at være i strid med sig selv.
    Er jeg en have eller er jeg en plads? Kirkens funktioner har brug for begge dele, derfor arbejdes med en løsning, hvor arealet opdeles i én plads og to haver. Dette skabes ganske enkelt ved at dreje hegnet mod Strøget og Valkendorfsgade i en vinkel til et møde med hjørnet af Helligåndskirken og Helligåndshuset.
    Herved opstår en plads som henvender sig til byen og som giver en åben og værdig indgang til kirken.
På de resterende arealer, ændres udtrykket således, at Helligåndskirken hér opleves som beliggende i en have, en lille bypark, et grønt åndehul i den stenede by.
    Dette sker ved at skabe mest muligt grønt og blomstrende, og ved at ændre belægningerne på stierne fra granit til grus.


Projekttype        Fondsansøgning
Bygherre            Helligånds sogns menighedsråd
Samarbejde       Torben Schønherr, Elgaard Architecture
Areal                  4.600 m2
Anglæssum        11 millioner kroner
Ydelse                Skitsering
År                       2019    Fra et aflukket rum til et nyt byrum    Den nye have


    Belægningen går fra inde til ude

Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk