Hylke Kirkegård -Pilotprojekt for tilgængelighed  


År                    2019
Bygherre        Ovsted-Tåning-Hylke Sogns Menighedsråd
Samarbejde    Torben Schønherr

    Kirken for alle - Et spørgsmål om værdighed.
Den danske folkekirke har altid været for alle, i alle aldre og i alle samfundslag.
    Med denne indgangsvinkel er dette projekt udarbejdet i en fysisk form, som gør det muligt for alle, uanset fysisk formåen, at kunne komme fra parkeringspladsen til kirkens alter. I kirken har restaureringsarkitekt Anna Mette Exner udarbejdet et tilgængelighedsprojekt, der allerede er godkendt.
    Kirkegårdsprojektet viser også mulighed for at kunne bevæge sig rundt om kirken og på væsentlige dele af kirkegården, og er således en helhedsplan for kirkegården.
    Det er tanken at Hylke kirkegård kan fremstå som en grøn kirkegård, omkranset af lysåbne egetræer, hvor der er læ og sol.
    Som tilgængelighedsprojekt er Hylke kirkegård et pilotprojekt. Der benyttes både kendte og afprøvede materialer, men projektet indeholder også udlægning af prøvefelter, hvor nye belægninger kan afprøves. Pilotprojektet er gjort muligt gennem en gavmild donation fra Bevica Fondet.SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk