Klitmøller


- Det Gode Liv ved Kysten2010-2011, konkurrence, totalrådgiver, skitsering, projektering, tilsyn, Thisted Kommune, Realdania


Det Gode Liv ved Kysten
Her er enkelt og smukt. En række simple, knappe, renskårne huse. Et spil, nogle betonblokke med taljer og en wire.
På stranden nærmest vandet en flok farvestrålende både – af træ eller plastik – det er også kulturarv.

Det lever videre og skal nok overleve med det engagement, der er på stedet – og med lidt støtte i planlægning og beskyttelse. Planlægningen skal lette trykket på fiskerne og give bedre forhold for turister og for surfere. Så oplevelsen og stemningen ændres fra stress til positivt samspil.

Kulturværdierne og fredningerne sætter snævre grænser for den nære udvikling. Klitmøller kan ikke bære meget mere og aflastningsmuligheder må udvikles.

Foreningsvejen
Det er i Klitmøller, at begrebet foreningsvejen kommer ind, fordi den faktisk forbinder de stedlige foreninger for lystfiskere, surfere, fuglefolk m.m. Overført betyder foreningsvejen den forbindelse, der forener oplevelsen af stederne.

I Klitmøller er foreningsvejen en vandring langs kanten med udsigt over havet. Foreningsvejen ligger yderst mod havet og forstærker oplevelsen af Klitmøller som et udadvendt sted – et ekstrovert rum.
I Klitmøller er det en særlig lysstander, der markerer sammenhæng i vandringen langs foreningsvejen.

Foreningsvejen er etableret i insitustøbt beton med et legende mønster. Langs hele promenaden er den eksisterende kystsikring bevaret. Desuden er der mod vest etableret yderligere kystsikring.
I enderne af foreningevejen ligger der henholdsvis tribunen foran surf- og multihuset og i den anden ende rampen der giver adgang til stranden for både gående, kørestolsbrugere og biler med både.

Klitmøller er det første af de tre steder i konkurrencen, der allerede er udført og har givet plads til turister, surfere, World Cup og indbyggere.

SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk