Kolding Nordre KirkegårdÅr                        2018
Opgavetyde        Udviklingsplan
Ydelse                 Skitsering
                            Projekterin
                            Byggeledelse
                            Tilsyn
Samarbejde        Stokvad
Anlægssum         7,2 mio.Kolding Nordre kirkegård er byens nyeste kirkegård som sammen med kapel udgør en smuk tidstypisk og bevaringsværdig helhed.

    Skaarup Landskab har udviklet og stået for gennemførelse af en udvidelse og renovering af bykirkegården.
    Udvidelsen gælder etableringen af en ny kirkegårdsafdeling med et stort naturpræg og renoveringen består af fornyelse af alle opholdspladser, ankomstforhold og parkeringsarealer omkring kapel og servicefunktioner med nye teglklinkebelægninger, nye opholdsmuligheder og nyt beplantning alt sammen gjort med respekt for det bestående.

    På den nye udvidelse dannes et stort nyt begravelsesområde, hvor der er plads til mindre individuelle gravpladser og til begravelser med tradition i forskellige trosretninger. Området udvikles med afsæt i eksisterende landskabelige elementer, som blandt andet består af et tæt skovbryn, der omkranser området, og en lang navrhæk, der deler området i to.
    Gravområdet opbygges med ny jord og danner terrasser i landskabet som bliver afvandet af en række kanaler. Disse kanaler formes som østvest-gående ”fingre”, der skærer sig ind i landskabet og har fald mod skovbrynet.
Gravområdet er beplantet som en frodig natur-eng, hvor slåede stier af kort græs, der snor sig gennem høje farverige blomster, vilde urter og højt græs, leder besøgende gennem gravpladsen og til gravstederne.SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk