Kongens Have

- Idéoplæg til visionsplanÅr                         2019
Sted                     København
Samarbejde        Torben Schønherr

Vores forslag til at vitalisere Kongens Have som renæssancehave tager afsæt i en pragmatisk og nyfortolkende tilgang. I lyset af havens særlige historie og nutidens fredninger, som omfatter elementer fra flere tidsperioder, er det næppe rigtigt eller muligt at gå "historisk korrekt" til værks i forhold til havens oprindelige renæssanceplan.

Struktur
Ideen er at revitalisere renæssancepræget i Kongens Have ved at nedtone park-karekteren og fremhæve den stramme underliggende historiske gridstruktur. Når man træder ind i Kongens Have skal farten sættes ned. Den åbne park-karakter skal brydes ned og smutvejene skal væk så det orotogonale stisystem strammes op. Ved hovedindgangene skal der etableres små pladser med ophold som signalerer at man forlader byen, går ned i tempo, stiger af cyklen og nyder parken i langsommelig ro. Haven indeles i tre zoner; renæssance- og prydhaver; frie plæner; frugthaver.

Havens Vand
Hvad nu hvis havens centrale akse med løgplænen var et rum med hække, så vil park-karakteren og de frie plæner blive opdelt i mindre kvarterer så de dybe kig tværs gennem haven forsvinder. Krokusplænen kunne blive erstattet af en serie af vandbassiner som ville give den centrale del af haven en hel anden tyngde og tiltrækningskraft året rundt. Man vil kunne skabe et nyt markant rum, bryde det barokke 'tapis vert' (det grønne tæppe) og i stedet fremhæve renæssance trækkene og trække spor til havens tidligere vandbassin og til haver som Villa d'este.

Rumligheder
Havens nye struktur forstærkes og vitaliseres af ny beplatning. Alléerne forlægges og rettes ud samt suppleres med nye lindetræer. Vandrummet flankeres af hække hvori der står blomstrende kirsebærtræer. Havens yderzoner beplantes med massere af frugttræer af forskellige sorter. Staudehaven mod nord forlænges så den strækker sig mellem begge indgange, bedene reduceres en anelse for at give plads til mere ophold langs den varme sydvendte mur.
Visions planStruktur


Områder


Havens Vand


Rumligheder
Eksisterende og vision, sammenlagt

Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk