Kværndrup Kirkegård udviklingsplan


2019
Midtfyn Provsti


Vores kirkegårde er i evig forandring i takt med vores samfund, de er essentiel dansk kulturhistorie og der skal værnes om deres udvikling. De må konstant reagere på hvordan og hvor vi ønsker at begraves. Vi har i samarbejde med Midtfyn Provsti lavet en ny plan for Kværndrup Kirkegård.
        Det er vores fælles vision at kirkegården skal udvikle sig til at blive mere grøn, simplere at vedligeholde, samt at kunne rumme nye begravelsesmønstre. Den skal blive mere harmonisk. Eksisterende særpræg og kvaliteter skal fremhæves. Det handler om at få bedre oplevelse både som besøgende og for dem som driver den. Specifikt skal der plantes flere træer og være langt mere græs. Græsset skal danne store rolige flader. Hække flyttes og nedlægges så der skabes ro og harmoni.︎ Fremtidig
︎ Fremtidig og nuværende︎ Nuværende

Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk