Landskab, skov og sø ved sommerhus i Lild


2019


Uden at trække det lille landskab i Lild op på plan med verdens mest kendte haver, så tager det skitserede projekt udgangspunkt i netop dem.
    Fra den franske formelle have arbejdes der med akser og perspektiver. To lange vandspejl med hver sin karakter dominerer landskabsrummet Første akse som starter ved sommehuset domineres af det blanke vand og den dybe udsigt. Anden akse domineres af et mere naturligt bevokset vandspejl med massere af siv og liv langs vandets kanter.
    Fra de engelske haver arbejdes der med kik rundt i haven. De engelske haver er opbygget med stier der svinger sig i mere eller mindre bevoksede omgivelser mellem punkter der giver kik til andre landskabsrum eller vigtige punkter - det kunne være pavilioner, skulpturer eller broer. Således er der planlagt nogle kik rundt i landskabsrummet, fra broen mellem beplantningen og over til ’kilden’. Et andet kik går fra bunden af haven over søen til vildt afgrøderne.Det lange kik fra sommerhuset. Træer skaber rumlig afgrænsning, mens grupper af træer giver dybde.


Fra stien i syd kommer man ud gennem træerne og helt tæt på vandet.


Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk