Lildstrand KystterrasserLokalt engagement skaber fællesskab


For enden af Danmarks længste ubebyggede kyststrækning ligger den lille landingsplads ved Lildstrand. Her har man drevet kystfiskeri siden 1883. Landingspladsen ligger smukt i Vigsø Bugt omsluttet af fredet klithede og plantageskov. Uanset om man er hjemmehørende eller turist opleves Lildstrand som et unikt sted, hvor
uspoleret natur, kystfiskerkultur, nattemørke, stjernevrimmel og ro til refleksion og eftertanke er fremherskende.

    Lildstrand er samtidig et lokalsamfund med rødder og tradition, Hannæs/Nordthy naturlige og foretrukne vestkystdestination – og en turistdestination, hvor fastboende og fritidshusejere i samdrægtighed arbejder målrettet på at skabe en facetteret udvikling, som skal holde Lildstrand levende og ved sine helt specielle kvaliteter fortsat tiltrække folk fra nær og fjern, både som turister og faste bosættere.
    Projektet her er således kommet på benene gennem initiativ taget af udviklingsgruppen Hawboernes Forening i Lildstrand. Foreningen er en unik sammenslutning af både fastboere og sommerhusejere samt andre lokale intresser. Det er deres ønske at skabe bedre rammer for livet omkring landspladsen. Her mødes alle i Lildstrand, fiskere, beboere og turister, men mange forlader hurtigt stedet igen, da muligheden for ophold er begrænset til en række intermistiske bænke placeret bag parkerede både. Det er derfor projektets intention at skabe gode, simple og rå opholdsmuligheder på kanten af arbejdsområdet. Her kan man både opleve naturen, solnedgangen og livet omkring fiskerbådene.
    Projektet er en del af den selvfinancierede Masterplan for udviklingen af Lildstrand 2018-2030, som støttes af flere fonde. Kystterrasserne er støttet af Realdania.
Nordterrassen
Der etableres en niveaufri tilgængelig adgang helt ud til den eksisterende kystsikring, hvor man har et fantastisk kik op og ned ad kysten. Her mærker man virkelig, at naturen i fuldt flor. Langs stien etableres der en siddetrappe ud mod vandet, siddetrappen gennemskæres af en sti, som leder ned til et plateau på landingspladsens nedre niveau og stranden.

Sydterrassen
En mindre terrasse skærer sig ind i klitten for at give plads til fiskerbådene, mens terrassen følger den eksisterende klits form. Knækkene i terrassen danner små lommer af læ for den dominerende vindretning så man kan nyde solnedgangen og fiskerbådene i hel eller delvis læ.

Projekttype       Totalrådgivning       
Bygherre            Foreningen Lildstrand Landingsplads
Areal                  370 m2
Anglæssum        1,3 millioner kroner
Ydelse                Skitsering, projektering, tilsyn
År                       2020
Nordterrassen m. niveaufri tilgængelighed
Nordterrassen - profil mod stranden

Sydterrassen - profil mod stranden

Sydterrassen - støttemuren langs klitterne
Tidlig projektskitse
Sydterrassen med støttemur som
følger den eksisterende klitfod.

Vi bygger videre med stedets simple og rå materialer.

Vi bygger videre på det rolige formsprog.

Tidlig projektskitse
Sydterrassen er smal og har en siddetrappe
mod havet, som optager det store terrænspring.

Tidlig projektskitse
Det er udfordrende at støbe op ad den eksisterende
kystsikring, som er meget ukorrent. For at lave en
god afslutning trækker kystterrasserne sig ind i
terrænet kort før mødet med kystsikringen. 

Vi arbejder for at bevare stedets autenticitet ved kun at lave tilføjelser - “If it ain’t broke, don’t fix it”.Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk