Nebsager Skovkirkegård


Projekttype       Kirkegård
Bygherre           Nebsager Sogns Menighedsråd
Areal                  7.000 m2
Ydelse                Skitsering, projektering, tilsyn
År                       2020 - 2022Skovkirkegården

Skovkirkegårdens naturgrundlag er en eksisterende skovlund, med en lille skovsø.  Kirkegårdens arkitektoniske lag består af tre enkle indgreb:

Den hævede naturbro

Broen er skovkirkegårdens hovedelement og knytter sig aksialt til kirkens hovedindgang og har samme retning som Nebsager kirkegårds øvrige struktur.

Mindespladsen

Efter at være trådt ind på skovkirkegården gennem diget, går man ned i terrænet på en lille trappe, som er en del af træbroen. Her møder man
tværgående granitbånd, som fører ind til en lille mindesplads. Her kan nedlægges navnesten og der kan lægges blomster.

Den buede sti og eftertænksomhedspladsen

En ovalformet sti skyder sig ud fra den eksisterende kirkegård i sydvest. Stien løber over træbroen og videre frem til en sydlig indgang fra naturområdet uden for skovkirkegården. Ved søens sydende og i kort afstand for den stien er placeret en eftertænksomhedsplads som består af en rund siddering, hvorfra man kan opleve søen, skoven, trækronerne, skovbunde etc.

Den øvrige del af kirkegården består af naturlig skovbund og skoveng med eksisterende træer, der suppleres med nye, så der vil ske en løbende foryngelse.SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk