Nørre Lyndelse Kirkegård udviklingsplan2019, Midtfyn Provsti

 
        Vores kirkegårde er i evig forandring i takt med vores samfund, de er essentiel dansk kulturhistorie og der skal værnes om deres udvikling. De må konstant reagere på hvordan og hvor vi ønsker at begraves. Vi har i samarbejde med Midtfyn Provsti lavet en ny plan for Nørre Lyndelse Kirkegård.
        Det er vores fælles vision at kirkegården skal udvikle sig til at blive mere grøn, simplere at vedligeholde, samt at kunne rumme nye begravelsesmønstre. Den skal blive mere harmonisk. Eksisterende særpræg og kvaliteter skal fremhæves. Det handler om at få bedre oplevelse både som besøgende og for dem som driver den. For at forstærke historien plantes en hæk der deler den gamle og den nye kirkegård mod syd. Omkring kirken bevares tre hovestier og et klart defineret område med grus omkring kirken. Derudover lægges resten af kirkegården i græs. For at forstærke kirkegårdens rum plantes træer langs perifirien, de tre stier fremhæves med hver deres allé og mellem gravstederne plantes letløvede træer som giver et smukt skyggespil.
        Hele den nye kirkegård udlægges som skovkirkegård. Her plantes bunddække af urter og stauder samt anlægges en slyngende sti med trædesten. Der anlægges et rundt spejlbassin der både tilføjer et poetisk lag under træerne men som også skal gavne dyrelivet.

︎Fremtidig︎Fremtidig og nuværende︎Nuværende


SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk