Nørre Vorupør Havbad


År                2010-2014
Ydelse         Konkurrence
                    Totalrådgiver
                    Skitsering
                    Projektering
                    Tilsyn
Bygherre    Thisted Kommune
                    Realdania


    Nr. Vorupør er kendt for sin ophalingsplads, hvorpå erhvervsfiskere stadig trækker deres fiskekuttere og fangst op på land. For at sikre dette erhverv anlagde man en dækmole i 1911. I dag er Nørre Vorupør meget mere end fiskeri. Det er den travleste turistlokalitet i området.
    Havbadet i Nørre Vorupør er placeret der, hvor der tidligere var kystlinie og gennemstrømning. Ideen til havbadet opstod allerede under arbejdet med konkurrenceforslag til Det gode liv ved kysten, en konkurrence som tegnestuen vandt i 2010.
    Havbadet er konstrueret med en mur parallel med molens retning. Inden for denne ydre mur er havbadet formet, så det kan tilbyde forskellige bade og svømme muligheder. Der er etableret en bred rampe som overholder tilgængelighedskravene. 25 meter bredt lavvandet svømmeområde. Både rampen og dette svømmeområde har forbindelse til et større lege- og badeområde mod nord.
    Havbadet er integreret og forbundet med Foreningsvejen, som er er en promenade som vi i Preben Skaarup regi i samarbejde med Thisted kommune og lokale interessenter har stået for at udvikle og realisere og realisere i 2010-2014.

Havbadet hæfter sig på molen og udnytter den beskyttelse molen giver, hvilket gør det mulig at bade året rundtHavbadets simple og rå former gør at det kan tåle alle de tæsk det får gennem en hård vinter sæson

SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk