Nyt VendelbocenterProjekttype        Landskabsplan
                            Gård, natur- og haverum
Bygherre            Hjørring Kommune
Areal                  76.000 m2
Ydelse                Konkurrence
                           Projektering
                           Fagtilsyn
År                       2020 — igangværende
Samarbejde       CUBO (totalrådgiver)
                           Niras


Nær Sindal Station og med udsigt til Vendsyssels bakkede englandskab ligger Nyt Vendelbocenter - et plejecenter, der kan tilbyde 96 beboere hjælp i deres dagligdag.

Projektet har stærke visioner for bæredygtighed og klimavenlighed. Sociale, miljømæssige og økonomiske kriterier tænkes ind i byggeriet fra starten og projektet forpligter sig i forhold til at understøtte udvalgte Verdensmål så vel som kommunes strategi for grøn omstilling.

Trods sin udfordrende beliggenhed mellem en jernbane, en trafikeret vej og et nyt forretningsområde drager centret fordele af at være placeret ved overgangen mellem land og by. Ved at åbne sig mod landskabet og samtidig vokse sammen med Sindals byliv giver det beboerne adgang til værdierne fra begge.

Man ankommer til Nyt Vendelbocenter fra øst ad en vej med plads til gående så vel som kørende trafik. Her ledes blikket hen langs hovedbygningen og mod centrets aktivitetsskabende ankomstplads, hvis funktioner spiller sammen med det interiør, der findes på den anden side af hovedindgangen.

Plejecentrets omgivelser er grønne og overskuelige. Mod vest flankeres det af en skov af fyrre- ege- og lønnetræer, mens klynger af pil, ask og røn er spredt ud over engområdet, og bærbuske og små frugttræer er at finde i gårdrummene. Snoede grusstier løber gennem området og giver både beboere og Sindals indbyggere adgang til nye rekreative områder, der kæder centret sammen med lokalsamfundet. I fællesarealerne så vel som i gårdrummene skaber drivhuse, bænke, højbede og terrasser i sol og skygge en hjemlig atmosfære omkring opholdsstederne, mens en frodig og varieret læskabende beplantning skærmer for vejr og vind. Udearealerne inviterer naturen indenfor og bringer buske, træer, stauder og naturlige urter helt tæt på bygningens vinduer og glasfacader, så man har glæde af at være tæt på det grønne, når man er inde i så vel som uden for værelser og opholdsstuer. Regn samles i bassiner, der danner et blødt, bølget sølandskab af blågrønne enge, der samtidig varetager udfordringer fra fremtidens klimapåvirkninger.

         

Situationsplan

De grønne elementer dominerer Nyt Vendelbocenters udearealer og trækkes helt ind til terrasser og facader, mens de hårde flader træder i baggrunden.
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk