Områdefornyelse i Hirtshals


Hirtshals er opstået på kanten af Vesterhavet som en klynge af huse, hvorfra man kunne gå til søs fra en lille læmole. Kontakten til havet og til den storslåede horisont er intakt den dag i dag, men byens struktur og indre byrum bærer præg af en pragmatisk tilgang til bilisme fra efterkrigstiden.
    I samarbejde med Urban Creators har Skaarup Landskab udarbejdet et konceptforslag til byudvikling i Hirtshals, der skaber kvaliteter i Hirtshals’ byrum, binder byen sammen som en del af en langsigtet byplanstrategi og bevarer det levende autentiske samspil mellem Hirtshals’ rolle som færgeby, hjemby, turistby og havneby. Konceptforslaget fokuserer på wayfinding og på at skabe en klar byrumsstruktur.

Projekttype        Byplan
                            Landskabsplan
                            Byrumsudvikling
Ydelse                Konkurrence
Samarbejde       Urban Creators
                           Erasmus & Partnere
                           Naturhistorisk Museum Aarhus
                           Vind Vind
                    


Wayfinding


Wayfinding handler om mere end bare at komme fra A til B, men også om at udpege byrummenes potentialer og give en helhedsoplevelse af byen. Visionen for Hirtshals arbejder med wayfinding på 3 niveauer:


    A) Retningsgivende - ved ankomstpunkter og beslutningspunkter benyttes konkret henvisningsskilte primært henvendt bilister.
    ... ) Urbane mellemrum: bevægelse med fokus på             oplevelser - belægningssten, ledesten, facadeskiltning og byrumsinventar binder byen sammen i mellemrummene.
    til ) Samlingspunkt - i byrum, der inviterer til ophold, udpeger fingerskilte og kortelementer destinationer, seværdigheder og oplevelsesruter.
    ... ) Naturmellemrum: bevægesle med fokus på rekreation - udsigtspunkter, ledesten, stimarkører og mindesteder inviterer til nærkontakt med det grønne.
    B ) Destination - skiltning og informationsskiltning henviser til
seværdigheder og attraktioner.


Som en del af wayfindingkonceptet udvikles en designmanual, der indeholder en familie af byrumselementer. Elementerne består blandt andet af kort på stele, som opstilles ved knudepunkter og ankomstpladser, siddeplinte, som placeres ved seværdigheder og udsigtspunkter, flytbart inventar, som benyttes ved midlertidige begivenheder, og en særlig Hirtshals-belægning, der med tiden kan udbredes og styrke sammenhængen i byen.
Byrumsstrukturen


Det nye anlægsprojekt beståer ikke af fragmenter mellem byens eksisterende gader, men er i stedet en klar byrumsstruktur, der har til formål at styrke bykernen og skabe et klart hieraki i bystrukturen.

    1) ”Byens rygrad” (Hjertet, Nørregade, rundkørslen) opgradesres, så Nørregade får et mere enkelt tværsnit, og rundkørslen gøres niveaufri, så den bliver et mere fleksibelt, imødekommende byrum.

    2) Hjørringgade og Jørgen Fibringersgade samles til ét sammenhængende byrum med en smallere tværprofil, siddepladser, begrønning, læ og parallelparkering.

    3) Den østlige del af Kystvejen og den vestlige del af Havnegade omdannes til en 2-minus-2-vej, der sikrer en mere smidig trafik langs Hjertet.

    4) Havnegades vestlige del omdøbes til ”Havnepromenaden” og ledes langs Vesthavnen neden for Hjertet.

    5) Det rekreative havneloop fuldender en stiforbindelse mellem Hjertet, havnen og strandpromenaden.

    6) Bystier sikrer alternative forbindelser mellem P-pladser, seværdigheder og servicepunkter. Havnegade

Hjørringvej
Jernbanegade

SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk