SMK ThyProjekttype        Landskabsplan
                            Forplads
                            Gårdrum
                            Kajakhavn
Bygherre            A.P. Møller Fonden
                           Statens Museum for Kunst (SMK)
                           Thisted Kommune
Areal                  30.000 m2
Ydelse                Konkurrence
År                       2021, afsluttet
Samarbejde       LOOP Architects, P+P Arkitekter
Forslagets ambition er at skabe et stærkt kulturcentrum i Doverodde, hvor natur- og friluftsvejledning, vandsportscenter samt kunstformidling og udstilling fletter sammen og inspirerer til et formidlingsformat, hvor arkitekturens og landskabets primære funktion er at stille fleksible rammer - til rådighed for nytænkning og eksperimenter, hvor uventede situationer kan udfolde sig.

Udstillingsoplevelsen ses dermed som en forlængelse af arkitekturen og det omkringliggende landskab hvor udsyn, loft og himmel, væg og stamme, gulv og mark inddrages aktivt som formidlings bærere og medfortællere.

Arkitekturen, gården og omgivelserne lægger op til et organisk og åbent flow, der gennem afmærkede ruter både i det indre og ydre inviterer gæsterne til at gå på opdagelse både alene og på organiserede omvisninger. Definerede platforme, lysninger og en infrastruktur til formidling, både i landskab og i de indre rum fungerer som orienterings- og informationspunkter igennem besøget.

Gennem sanselige og innovative formidlingsformer formidles værker fra SMKs samling i en kontekst og med et særligt fokus på mødet mellem menneske og kunst, mellem kultur og natur.
 
Ved ankomsten bliver man modtaget af en forplads, som strækker sig helt ud til Doveroddevej. Herfra ser man
ankomstbygningen, Købmandsgården, de nye haller og den bagvedliggende have. Ankomstbygningen indrammer det
eksisterende spændingsfyldte kig mellem silo og pakhus til fjorden.  Man tiltrækkes og ledes ind på gårdspladsen, hvor gårdrummet og fjordens store vidder udfoldes.
 
Bag købmandsgården er moræneskrænterne dækket af skov. I skoven findes shelterpladser, overnatning, kunst, naturbaner, stier og smutveje. I den eksisterende slugt i skrænterne er træerne tyndet ud, så landskabstrækket tydeligt opleves under trækronerne. Hvor stien krydser slugten, kan man se ud gennem skoven, ned over købmandsgården og ud til fjorden.Ankomst til SMK Thy

Ankomst til SMK Thy

 
Situationsplan

Situationsplan


Forpladsen

Forpladsen

PrincipperTerrænsnit


Gårdrummet

Gårdrummet


SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk