Skanderup
Kirkegård —
Æblelunden     
Bygherre        Skanderborg Sogns menighedsråd
Areal               11.600 m2
Ydelse             Skitsering, projektering, tilsyn
År                    2018 - 2019


Alle vores kirkegårde er i udvikling. De er en essentiel del af vores kulturarv og der skal tages god hånd om dem. De skal leve op til skiftenede begravelsesmønstre med ændringer i hvor og hvordan vi begraves. Vi bliver gennemsnitligt højere og fylder derfor mere på kirkegården, tilgengæld bliver vi for tiden hovedsageligt kremeret, hvilket betyder at mange kistegravsteder står tomme, mens der er trængt i urneafdelingerne.
    For at vores kirkegårde skal udvikle sig smukt og fremtidssikret skal der altid være en plan som følger udviklingen og justeres løbende.
    Udviklingsplanen er netop blevet godtkendt for Skanderup Kirkegård (kun for afd. 1-3, ikke for afd. N og O). Det er planens hovedmål at skabe en grøn, harmonisk og robust kirkegård. En kirkegård hvor urne- og kistebegravelses vægtes ens, således der i fremtiden ikke længere findes ét sted til urner og så er resten til kister, men at alle steder er både til kister og urner.
    Kirkegården deles ind i tre afdelinger med hver deres særegne karaktér. Fælles for afdelingerne er at de er grønne. Meget grønne. Stiernes begrænses til få hovedstier af grus, ellers skal der være store smukke græsarealer med forskellige grav-typer. Der vil være en afdeling med traditionelle gravsteder omkrandset af hæk. En anden afdeling med smukke fælles og individuelle bede, der vedligeholdes af kirkegården og plantes så de fremstår hamnoniske og sammenhængende mens de skifter med sæsonens gang. Den sidste afdeling bliver en æblelund. Her står gravstenene i lange smukke baner af højt græs under æbletræernes kroner.
 

Græs og ny-etablerede bede

Fra grus til græs. Mange kirkegårde er inden for de sidste 50-60 år blevet udlagt med store stier i grus, det krævede minimalt vedligehold da man frit kunne sprøjte ukrudtet. Tiderne har ændret sig og grusstier er blevet vedligeholdelses tunge og man kan diskutere deres æstetiske kvaliteter. Skaarup Landskab arbejder den anden retning, vi tror på at der kan være langt færre belagte stier for igen at få smukke, grønne, frodige og bæredygtige kirkegårde.


Visonsplan for Skanderup KirkegårdBedene står nu frisk etablerede og vil vokse sig til frodige grønne bælter under æbletræerne.Fremtidige gravsteder vil stå på linje under træerne i de høje græs bede som indtil videre kun prydes af løgplanter. Med tiden vil græsset stå højt og med sæsonens gang vil forskellige stauder og blomste rejse sig og falde igen.
Det solide ved udviklingsplanen er at den fungerer nu og vil blot vokse sig stærkere og smukkere i takt med at nye grave indfinder sig. Med tiden vil langt de fleste hækomkrandsede gravsteder i dette afsnit blive nedlagt — denne gravstedstype vil fremover findes i  afsnittet; Den Gamle Kirkegård. 

Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk