Skovby Kirkegård    Skovby kirke ligger på en bakketop med åben udsigt mod syd. Den sydlige del af kirkens gamle kirkegård er meget karakterfuld og holdes smukt sammen af stensætninger og skulpturelt klippede gravstedshække. Den gamle del af kirkegården nord for kirken er mere ordinær og domineres til en vis grad af de store grusarealer. Kirkegården er udvidet mod øst og nord.

    Skovbys befolkning er forholdvist ung og omlægning af kirkegården er nødvendig, da det kan forventes, at behovet for gravsteder stiger i fremtiden.

Skaarup Landskab har lavet en udviklingsplan for Skovby Kirkegård, der skaber en mere grøn, græsklædt ramme om gravene, samt imødekommer fremtidens behov for flere og mere varrierede gravstedsformer.
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk