Thy Nationalpark Center


2019, Konkurrence, 3XN, Vognsen Rådgivende Ingeniører, Lüchinger Meyer Hermansen


    Tegnestuen deltog i foråret 2019 i konkurrencen om et ny Nationalparkcenter og plads i Nr. Vorupør. I forlængelse af vores tidligere arbejder i Preben Skaarup regi med at skabe foreningsveje/kystpromenader i både Klitmøller og Nr. Vorupør, var det naturligt at arbejde i samme materialer og ud fra samme enkle tankegang
    Byens nye plads i forbindelse med Nationalparkcenteret disponeres helt enkelt. Pladsen bliver et meget fleksibelt rum og en robust flade. Pladsens nye østlige afgrænsning bliver klitten – som vel nok kan betegnes som Nationalpark Thys stærkeste landskabelige symbol. Fra vest mod øst, jo tættere man kommer Nationalparken og naturen, bliver pladsen mere rolig og disponeret for ophold ved og omkring klitten og forarealerne til nationalparkcenteret. Her fra klitfoden, hvor der er et kig mod havet mellem den eksisterende bygningsmasse, kan man gå op i klitten via en træbelagt sti. Den følger et åbent værn langs den underliggende bygnings sydlige afgrænsning og medvirker til at undgå unødvendig slid på den omkring liggende klit.
    Som et subtilt lagt har vi valg at opdele pladsen med aftegninger i form af fuger, som i plan, tegner streger på tværs af pladsen, som var de vidnesbyrd og en fortælling om klitlandskaber, der rykker sig fra vest mod øst.
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk