Holstebro —
en grøn udviklingsstrategi for en kulturkøbstad


    Tegnestuen har som en del af Team Vandkunsten deltaget i parallelkonkurrencen om udvikling af en visionsplan for Holstebro midtby. Formålet har været at skabe en samlet fysisk udviklingsplan, med en klar byvison, et stærkt hovedgreb og robuste strategier, der kan fungere som et centralt styringsredskab i byens fremtidige udvikling, af bla.Sygehusgrunden der i 2021 rummer et udviklingsfokus, når sygehusfunktionen flytter til det nye supersygehus i Gødstrup.
    Med en placering på det der engang var den jyske hedeslette ved Storeåens bred, er Holstebro en by vokset ud af det omgivende naturgrundlag. Som i de fleste mellemstore købstader i Danmark har billisme og byplanlægning også i Holstebro sløret og næsten udsagt det underliggende landskab. Visionen for Holstebro midtby handler i korte træk om at skabe en ”hel” by, med velproportionerede byrum, synlige landskabelige kvaliteter, sammenhængende stiforbindelser og en tættere by med et varrieret bolig tilbud for både unge og seniorer.
    Holstebro er en gammel købstad, der fortsat er et et meget betydeligt indkøbssted for både lokale, det vest- og nordvestlige opland, samt turister der også kommer for at opleve byens og midtbyens rige kulturelle liv. Fokus har derfor også været på at styrke byens handelsliv gennem en ændring af midtbyens handselsstruktur, samt en udvikling af byens kulturelle oplevelser - en bymidte hvor man udover at handle kan opleve og leve. 


Projekttype        Fysisk udviklingsstrategi - byplanlægning
Opgavetype       1. præmie, parallelopdrag
Bygherre            Holstebro Udvikling / Færchfonden / Holstebro Kommune
Areal                  587.000 m2
Ydelse                Landskabsarkitekt / underrådgiver
År                       2019 - 2049
Samarbejde       Tegnestuen Vandkunsten / Torben Schønherr / ÅF / ICP
Ringvejen har dannet en ‘ringmur’ omkring midtbyen så den virker afskåret fra resten af byen.


Holdets tanke er at opløse denne ringmur og få landskabet tættere på bymidten.

Lille Ø

Grebet øst for Storbro er at nedlægge og flytte Kvickly fra sin nuværende position. En mulig ny placering kunne være ved Enghaven. Målet med dette bylandskabelige greb er genskabe vitale grønne
omgivelser omkring det sted hvor Vegen Å og Storåen engang flettedes sig sammen i store bugtede forløb.


Den blotlagte å tilføjer store rekreative områder langs åens kant og mulighed for etablering af boliger med en attraktiv beliggenhed tæt på by og natur.  
Enghaveplads

“Enghaven Parkeringsplads” bliver til Enghaven og Enghaveplads.Supermarkedet flyttes til Enghaveplads hvor en ny biograf er under opførelse. Disse to sammen med opgradereing til plads og bypark skal styrke centrum.

Sygehusgrunden

Det gamle sygehus er blevet flyttet til det nye supersygehus. Vi omdanner grunden til et boligkvarter hvor det urbane og det grønne fletter fingre.

Det lukkede sygehus bliver delvist bevaret, de forladte bygninger får midlertidige funktioner mens landskabet arbejder sig ind i området.Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk