Vejle Klimapark

- Vitalisering


Vejle Klimapark fungerer som et reservoir for store mængder regnvand og som et grønt åndehul for beboere i de omkringliggende lejligheder. Parken har dog manglet den idnetitet, der kunne gøre den til en destination. I samarbejde med Urbanistas har Skaarup Landskab skabt en vision for udvikling af parken, der vil filføje et “ekstra lag” af oplevelseselementer, mødesteder og fortællinger og gøre den til trækplaster for lokale såvel som turister.

Visionen er baseret på to fortællinger om parken - fortællingen om dens praktiske evne til at håndtere regnvand og fortællingen om dens rekreative rum med plads til natur og fællesskab. Parken ligger i krydset mellem den menneskeskabte teknik og den grønne natur og fremhæver begge disse elementer.


Projekttype        Parkrum
                            Byrum
                            Landskabsarkitektur
Bygherre            Vejle Kommune
Areal                  19.000 m2
Ydelse                Landskabsarkitekt
                           Projektering
År                       2020 — 2022
Samarbejde       Urbanistas
Mod syd tilføjes mere vild beplantning som suppleres med træer og buske. Inventar opdeles i to ”familier”. Én er hæftet til hovedstien og har rør som gennemgående tema. En anden er hæftet til naturelementerne og falder, ligesom nature, ind i landskabet, mens de taler til sanserne.

PRINCIPPER


SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk