Vandakse på Vejle Nordre Kirkegård


2018 — Forslag, ikke vedtaget
Haderslev stift


        Der anlægges et nyt vandelement som bedst kan beskrives som en vandakse hvor vandet recirkuleres mellem et udspring fra kirkegården højeste punkt og et af kirkegårdens laveste punkter.
        Vandaksen skal erstatte den nordsyd gående akse, som tager afsæt i det gamle kapel, der i dag er taget ud af drift. Syd for kapellet er der en vendeplads og nord for kapellet er der en allé og en bredere asfalteret sti. Tanken er at erstattet denne befæstede akse og kapellet med et helt nyt karakterfuld og smuk rislende vandrum, omgivet af træer, græs og kirkegård.
        Vandkunst og vandelementer i parker, haver og på kirkegårde er et universelt virkemiddel, som skaber en højtidelig, rekreativ og beroligende stemning og som passer rigtig godt ind i Vejle Nordre Kirkegårds langsomme forvandling til en mere moderne forskelligartet kirkegård.
        Kirkegårde er ud over deres primære funktion som den sidste hvileplads for vore kære, også vigtige steder i vore byers grønne netværk. Bykirkegårderne er veletablerede rolige grønne parklignende rum, som kontrasterer byens tiltagende pulserende liv. Her finder man rum for eftertanke, spadsereture og rolige rekreative pletter, hvor man kan slå sig ned i en stund. Kirkegårdene rummer desuden en stor biologisk diversitet, som gør dem til vigtige levesteder for vore byers vilde dyr og planter.
        I lyset er dette vil det både for mennesker, dyr og planter være en stor gevinst at etablere et vandelement på Vejle Nordre Kirkegård. Vandet har en stor rekreativ værdi og det understøtte alt det liv som vi gerne vil se blomstrer op på kirkegården og som gør den levende. Mennesker, fugle, smådyr, bier, insekter, blomster, træer, ren luft, græs og en himmel der spejles i vand.
1.Vandets udspring
En skulptur opføres på kirkegårdens højeste punkt, herfra løber vandet.


Reference: Ole Videvæk, Mælkevejen
Reference: Hansjörg Vogth
Reference: Ole Videvæk, Stjernebrønden

2.


Vandåren
Et himmelstrøg i græsset
Et langt reflekterende himmelstrøg i græsset

En streg i gennem landskabet der binder det sammen, giver det dybde og løber fra rum til rum
En vandtrappe giver lidt rislen og spil i vandet

3.


Et blomstrende rum
Hvor parkens diagonal møder vandet skabes et rum af kirkebærtræer

Et rum under træerne (reference: Bispebjerg Kirkegård)
 
Et Blomstrende loft (reference: Bispebjerg Kirkegård)

4.


Det rolige vandspejl
Vandet ender i et lavvandet kær med præcise kanter og bløde planter
   
Vandets ende, et vandspejlVandplanter bryder overfladen

Planter ved bassinet spiller op mod dets skarpe kanter


SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk