Skaarup Landskab vinder i Horsens2021.02.03


Et års hårdt arbejde har båret frugt, Skaarup Landskab vinder med Team Vandkunsten opgaven om en helhedsplan for Åkvarteret i Horsens midtby.

Helhedsplanen genåbner Horsens’ gamle Å som bliver et strækt identitetsskabende hovedgreb ned gennem byen. Åen bliver et loop som både tilføjer en enorm rekreativ værdi, løser en lang række klimatiske udfordringer, åbner op for ny byudvikling samt sikrer mere rolige bydele ved at lede mere trafik uden om midtbyen.

Bedømmelsen beskriver blandt andet:

“Forslaget har et stærkt identitetsskabende bymæssigt hovedgreb med det blå loop. Grebet sikrer, at de forskellige byområder flettes sammen på en helstøbt måde, samtidig med at der skabes nye byudviklingsmuligheder.”
“Forslagets strategi for håndtering af regnvand bringer en ukompliceret og robust naturlighed ind i Åkvarteret.”


“Forslaget formår på overbevisende måde, at flette bystrukturerne i de omkringliggende bydele sammen og tilgodeser den menneskelige skala gennem bebyggelsen, passager og mindre plads- dannelser i et finmasket net.”

Bedømmelsen rundes af med de fine ord:

“Team Vandkunsten har desuden gennem hele konkurrenceforløbet beriget processen med deres idérigdom, gode formidlingsevner og forståelse for opgavens kompleksitet. Der er blevet udvist forståelse og kompetencer indenfor hvert af konkurrencen fire fagtemaer, både i dybden af hver af de enkelte temaer, men i lige så høj grad på tværfagligt niveau. Alt i alt en overbe- visende præstation – både i løbet af konkurrenceprocessen og i kvaliteten af det afleverede materiale.”

Skaarup Landskab takker Tegnestuen Vandkunsten, Via Trafik, Bactocon og Etos for det gode samarbejde og ser frem til den videre færdiggørelse af helhedsplanen.

Illustrationer:
1 — Åboulevarden, forslag til reetablering af åen.
2 — Helhedsplan, mulig fremtidig situation
3 — Åboulevarden med udsigt til Anløbspladsen
4 — Den sydlige del af det blå-grønne loop

Se mere om projektet:

Horsens — Åen tilbage til byen
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk