Skaarup Landskab vinder Sindal Plejecenter2021.03.01


I samarbejde med Cubo og Niras har Skaarup Landskab vundet opgaven om at tegne Vendelbocenteret, et plejecenter i Sindal.

Vendelbocenteret ligger i kanten af Sindal hvor byen møder det åbne landskab. Plejecenterets 96 beboere har direkte visuel og fysisk adgang til uderum af høj kvalitet. I planen arbejdes der intensivt med rummene lige omkring huset som bearbejdes så vand og beplantning skaber nogle meget gavmilde nære landskabsrum. Det store landskabs rum omkring plejecenteret danner en grøn bramme af træer med nye bakker og søer og giver adgang til et stisystem som kan benyttes plejecenterets beborere og resten af byen. Mod syd åbner landskabet sig op i mod til åbne land.


Illustrationer:
1 — Oversigtsplan.
2 — Rendering

Se mere om projektet:

Nyt Vendelbocenter i SindalSKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk