Anne Vium Skaarup er oplægsholder ved Kirkegårdskonferencen 20232023.03.02


Sammen med Elof Westergaard (Biskop over Ribe Stift og formand for Foreningen for Kirkegårdskultur) holder Anne Vium Skaarup (Kirkegårdskonsulent i Haderslev Stift og bestyrelsesmedlem i Foreningen for Kirkegårdskultur) et fælles oplæg med titlen:

Kirkegårdens struktur og beplantning kan også være bevaringsværdig


“Det er en akut opgave at henlede opmærksomheden på disse kulturhistoriske værdier for at kunne bevare dem i deres fineste former, inden de forsvinder helt.”

Oplægget tager afsæt i bogen Bevaringsværdige Gravstedsstrukturer - Umistelig Kulturarv på Kirkegården af landskabsarkitekt Mette Fauerskov.

Oplægget finder sted torsdag den 9. marts 2023 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Se programmet for Kirkegårdskonferencen 2023 her

SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk