Skaarup Landskab fortsætter arbejdet med udviklingen af Blåvand


2022.04.08


Varde Kommune har valgt at fortsætte med rådgiverholdet fra Helhedsplanen.

Skaarup Landskab skal sammen med Sleth A/S og Fuldendt Rådgivende Ingeniører P/S igang med at føre renoveringen af bymidten i Blåvand ud i livet.

  • Projektet i Blåvand beløber sig til samlet 47,8 mio. kr., hvoraf Realdania via indsatsen ’Vestkysten viser vejen’ støtter med 5,2 mio. kr. til Det blå Torv, erhvervsdrivende yder en medfinansiering på 7,2 mio. og lokal medfinansiering, der indtil videre er på 120.000 kroner.
  • Fornyelsen af bymidten i Blåvand skal sammen med en ny trafik- og parkeringsløsning styrke kvaliteten af bymiljøet, mindske biltrængslen og skabe bedre vilkår for bløde trafikanter.

Se mere om projektet:

Blåvand BymidteSKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk