Skaarup Landskab skal lave helhedsplan for Blåvand


2019.12.06


Ny helhedsplan for Blåvand på vej

Blåvand ligger ved Danmarks vestligste punkt. Som Danmarks førende kystferiedestination er byen en af landets største turistmagneter med et aktivt byliv og naturskønne omgivelser, som tiltrækker turister og besøgende året rundt.

Blåvand har ca. 350 fastboende, men i højsæsonen vokser byen til 25.000 indbyggere, suppleret med 10.000 daglige endagsturister. Bymidten har svært ved at følge med sin egen succes og bærer præg af mangel på en samlende plan for byens udtryk, byrum og trafik- og parkeringsstrategi.

Varde Kommune har igennem et pitchforløb i samarbejde med Foreningen Blåvand Udvik-ling og Realdania peget på et rådgiverteam med tegnestuen SLETH i spidsen til at udar-bejde en samlet trafik- og masterplan for Blåvand. Teamet består, udover SLETH, af mobilitetseksperterne Urban Creators, landskabstegnestuen Skaarup Landskab, de lokale ingeniører FULDENDT, turismeeksperten Lars Bernhard Jørgensen og COAST Studio, som gennem længere tid har dokumenteret vestkysten gennem fotografier.

Planen skal løse Blåvands store trafikale problemer og pege på nye byrum, som kan bringe byliv, natur og vestkystens særlige identitet ind i bymidten til glæde for fastboere, erhvervs-drivende og besøgende.

Planen kommer til at udstikke designretningslinjer for nye, mere alsidige og spændende byrum i Blåvand, som er integreret med den omkringliggende natur. De nye byrum vil skabe plads til både parkering, handel, leg og nye rekreative aktiviteter hen over hele året. Det vil blive lettere at færdes trafikalt i bymidten for både lokale og besøgende i det nye attraktive bymiljø, suppleret med gode stiforbindelser til landskabet og Vesterhavet.

Planen forventes færdig i slutningen af marts 2020.
Blåvand får nu muligheden for at revitalisere sig selv som Danmarks - og Nordens - førende kystferieby.
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk