Løkken MolelejeÅr                        2017-2020
Bygherre            Hjørring Kommune
ydelse                 Skitsering
                            Projektering
                            Udbud
                            Fagtilsyn
                            Totalrådgivning
Samarbejde        Jelcon


Løkken Moleleje er et projekt, hvor borgere, foreninger og virksomheder i Løkken og Hjørring Kommune har samarbejdet om at udvikle området omkring Løkken Læmole. Realiseringen af helhedsplanen er et eksempel på, hvordan renovering og nyt byggeri kan spille sammen med strand- og klitlandskabet på en nænsom og visionær måde. Løkken Moleleje tiltrækker gæster, byder velkommen året rundt og skifter karakter med årstiden.
Helhedsplanen har fokuseret på tilgængelighed, sammenspil mellem autentisitet og det nye hverdagsliv, bevarelse af kulturarven og bæredygtighed.

Første etape i realiseringen af projektet Løkken Moleleje bestod af en renovering og rekreativ opgradering af Løkken Læmole, som forbedrede forudsætningerne for Løkkens erhvervsfiskeri og samtidig tilføjede opholdspladserne Solskinspladsen og Fiksepladsen yderst på molen samt en promenade på den sydvestlige side.

Etape II havde fokus på tilgængelighed for alle og sammenhængen fra byens torv til molespids. En ny belægning sikrer, at alle kan få adgang fra byen til molen og havet. Samtidig forbedrer den fiskernes adgang til molen i forbindelse med deres daglige arbejde.

Sidst men ikke mindst gennemføres Projekt De Maritime Huse, som omfatter renovering og genopførelse af Fiskernes Hus samt den eksisterende kiosk med tilføjelse af nye faciliteter, der understøtter kystfiskeriet og gør det muligt at tilbyde liv og aktivitet i Løkken Moleleje året rundt.
Realiseringen af De Maritime Huse skaber nye faciliteter til fiskerne, strandens gæster og outdoor- og friluftslivet og vil fuldende det samlede projekt Løkken Moleleje. Dette understøtter et aktivt fællesskab blandt brugere og aktører i molelejet - på tværs af interesser og aktiviteter og udvikles i et tæt samarbejde mellem Hjørring Kommune, fiskerne og øvrige brugere og aktører i molelejet samt det lokale forenings- og erhvervsliv.Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk