Skaarup Landskab vinder konkurrence om Holstebro Midtby


2019.10.07


Vi har med Team Vandkunsten skabt rammerne for de næste 50 års grønne udvikling af kulturkøbstaden Holstebro By.
    Konkurrencen tager sit udgangspunkt i at Holstebro Hospital i 2021 flytter i nye rammer og efterlader en 21.000 m2 grund lige op af Holstebro Midtby. Udviklingen af dette areal giver anledning til at gentænke hele byens udviklingstrategi. Konkurrencen er udskrevet af Holstebro Udvikling som er et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Færch Fonden.
    Det har været vores fokus at nedbryde den ‘mur’ som ringvejen ligger omkring Holstebro Midtby. Planen ønsker at forstærke byens grønne arealer og kulturforståelse ved at fritlægge en gammel del af Storå som er selve byens byens udspring. Sygehus grunden omdannes til en grøn kile der når hele vejen ind til byens centrum samt introducerer nye boligformer.
    Borgmester H.C. Østerby og Annemette Færch, formand for Holstebro Udvikling, lagde ved kåringen af vinderen vægt på, at Team Vandkunstens plan har fokus på at midtbyen fortættes og detailhandlen styrkes og derigennem binder Holstebro bedre sammen og samtidig genindføres naturen i byen.
Annemette Færch siger: ”Det er dejligt at opleve, at Team Vandkunsten er så god til at omsætte de mange ønsker fra byen til en visionær plan. Det er utroligt vigtigt, når vi ønsker at opbygge en kultur for inddragelse af rigtig mange målgrupper i vores byudvikling. Den byudvikling, vi nu søsætter, kommer til at definere udviklingen af Holstebro by i de næste 50 år.”  
   

Team Vandkunsten er Tegnestuen Vandkunsten, Skaarup Landskab, Torben Schønherr, ÅF og ICP


Se mere om projektet:

Udvikling af Holstebro Midtby

Foto: Peoplez
Foto: Peoplez

SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk