Ibrugtagning af Nebsager Skovkirkegård


2022.05.15


På Nebsager Skovkirkegård er anlægsarbejdet nu afsluttet og kirkegården er taget i brug i maj 2022.

Den offentlige indvielse af skovkirkegården foregår på et senere tidspunkt, når beplantningen er fuldt etableret.

Se mere om projektet:

Nebsager Skovkirkegård

SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk